Payment Detail

เลือกชำระผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวก

วิธีการแจ้งชำระเงิน

ชำระเงินผ่านบัญชีแบบโอนเงินสด


ชำระเงินผ่าน PayPal เป็นระบบอัตโนมัต

ชำระเงินด้วยบัตรทรูมันนี่ ( คลิ๊กรูป TMpay )

ชำระเงินพร้อมเพย์ PromptPay

ชำระเงินด้วย TRUEMONEY WALLETขอบคุณที่ใช้บริการ , Coolhostplus.net